Page 1 -
P. 1

ANY VI Tercer diumenge de Juny de 1924 NUM 25

                          AMB LLICBNCIA ECLESIÁSTICA

    L'Excm. i Rvdm. Sr. Bisbo de Girona, concedí 50 dies d'Indul^èucia a tots els qni
 devotament llegrottin o sentìn llegir aquesta fnlla.

     LA S E T M A N A R E L I G I O S A

    DIA 15, DIUMENGE 00 I després de Pentecostés. La Santissima Trinitat. Sants: Vito,
 Modest i Crescencia, mrs. Missa de la Sma. Trinitat, color blanc.

    DIA 16, DILLIINS.—Sants: Joan Francisco Regis, cfr.; Quirse i Julita, mrs.; Llutga-
da, vg. Missa de la Feria, color verd.

    DIA 17, DIMARTS.—Sants: Marcia, mr.; Manel, Ismael i Säbel, gs. mrs.; Digrna, mr.;
Teresa, R, de Lieo. Missa de la Feria, color verd. Lluna plena.

    DIA 18, DIMECRES.-Sants: Efrén, d., cfr. i dr.; March i Marcelia, mrs.; Paula, mr.;
Marina, vgr. i mr. Missa de St. Efren, color blanc.

   D I A 19, D I J O U S © SANCTISSIMUM CORPUS CHRISTI. Sants: Gervasi i Protasi, mrs.; Ju-
liana de Falconieri, vgf. Missa de la Festivität del SM. Corpus Christi, color blanc.

   DIA 20, DIVENDRES.—Sants: Silveri, p. i mr.; Macari, b. i cfr.; B Domingo Pages,
cfr.; Florentina, vg. Missa de la Octava del Sm., color blanc.

   DIA 21, DISSABTE.—Sants: Lluis G., cfr.; Raimond, b. i cfr.; Demetria, vg. i mr,;
Missa de la Octava, color blanc.

   DIA 22, DIUMENGE ® Dintre la Octava del Sm. Corpus Christi i II després de Pen-
tecostés. Sants: Pauli, b. i cfr.;'Sebastià, mr.j Consorcia, vg. Missa de la Dominica, colpr
blanc.
   1   2   3   4