Page 4 -
P. 4

MÜ

    Segon Sníversarí de la mort de

ffllgustí Casanova puig

          M. €. S.

  ®otes Ics misses que es diran cl dia 8 de
juliol en les esglésies de la TIDíla, seran^ofer^
fes en sufragi de la seva ànima.

 l a família en fer tal piedosa memòria, con*'
vida als seus parents, amics, coneguts i lectors
de la «jfulla l^arroquial» a l'assistència a una
de les misses esmentades per qual acte de ca^
ritat els restarà fondament agraïda.
   1   2   3   4