Page 1 -
P. 1

Any XXVII Diumenge, 5 de juliol de 1936    Núm.1395

Üarroqtm  MQdèRííéí

L'Ilm. i R.v<lm. P. Joan PereUó i P o u , Bisbe de Vic, concedeix 50 diea d'indul-
gència als q{ue devotament Uegeíxín o sentin Ue^ir la '*Fünài< Pailrro<|uial'*

                       -(AMB LLlCÈMCIAi eCLESlAStlCA)-

                      JIAMTOMAI.

Avui, dia 5; ?J< V després de Pentecostes. St. Miquel dels Sants fill de Vic
Dilluns, 6; Sant Ròmul, b., i sant Issaïes, professor, i santa Llúcia, verge
Dimarts, 7; Sant Ot, bisbe i fü! de la Seu d'UrgelJ, i sant Fermí, bisbe i mr.
Dimecres, 8;.Sant Procopi, màrtir, i santa Elisabet, vídua, reina de Portugal
Dijous, 9; La Mare de Déu, Reina de la Pau, i santa'Verònica Julianis, vg.
Divendres, 10; Sant Cristòfol, mr., i Santes Amàlia i Amelberga, verges
Dissabte, 11; Sant Pius I, p. mr., i santa Pelàgia, màrtir, i sant Joan b. i mr>
Diumenge, 12; >íf VI després de fwntecostè*:'Sant Joan Guaíbert, f d .

      PERFECCIÓ DE LA LLEI NOVA
      (Dominica V després de Pentecostes)

TEXT DE L' EVAN6ELI (Sant Mateu 5, 20 - 24): En aquells temps: Digué
Jesús a sos deixebles; — <Si la vostra justícia no és pas major que la dels
escribes i faritzeus, no entrareu en el regne dels cels. Oíreu que fou dit
als antics: No mataràs: i aquell qui mati, serà reu de judici. Però jo us dic:
que qualsevol qui s'ira amb son germà, serà reu de judici; i aquell, quf
digui a son germà estúpid, serà reu davant del consell; i el qui li digui i n -
sensat, serà reu del foc de l'infern. Si, doncs, ve que presentes la teva
ofrena davant l'altar, i allà et recordes que el teu germà té de tu alguna
-ofensa, deixa allà la teva ofrena, davant l'altar, i vés abans a reconciliar--
te amb el teu germà: i, quan en tornis, llavors presentaràs (a Déu, a l'al-
•tar) la teva ofrena».

COMENTARI; Es més perfecta la liei de la gràcia, perquè la visqué i r/s-

formà Jesucrist, per les coses que ens imposa, per la caritat amb què vot

que tractem ei pròxim. I és natural, com sia que la llei antiga era una f i -

gura, i la nova la seva realitat. La seva superació pótveure's en l'Evangeli

d'avui.                     ' ..>
   1   2   3   4