Page 1 -
P. 1

AiiyXXVil DiiJiBengfeí 26 d'abril íje 1986; r ' ;NútBí:13$5>

 U

fíarroqtüi

L'Hm, i R.v<Iin. P . Joan Perelló i Pott, Bisbe de Vic, concedeix SO dies d'indwl»
^ència als <jae devotament llegeixin o sentin llegir la "Fulla Parroquial"

^ •—   (AMB LLICÈIMOIA ECUESfASTlCA) '• ^ ^

              5AMTOHAL ,

Avui, dia 26; >ï< 11 després de Pasqua. La Divina Pastora, i sant Clet, papa
Dilluns, 27; La Mare de Déu de IVlontserrat, Patrona, de Catalunya'
Dimarts, 28; Sant Pau de la Creu, fd., sant Prudènci, b. i Sta. Valerià mr.
Dimecres, 29; La Solemnitat de Sant Josep, Espòs de la Mare de Déu
•Dijous, 30; Santa Caterina de Siena, vg., dominica, i santa Sofia, vg. i mr.
Divendres, 1 de maig; primer divendres. Sants Felip i^ Jaume, apòstols
Dissabte, 2; Sant Atanasi, b. i dr., i sants Sadurní, Celestí, i Eugeni, màrtirs
Diumenge, 3; ^ IIÍ després de Pasqua. La Invenció de la Santa Creu

             JESÚS, EL BON PASTOR
           (Diumenge II després de Pasgua)

TETX DE L'EVANGELI (Sant Joan, 10, 11-16): En aquell t e m p s : Digué
Jesús als faritzeus: — «Jo sóc el bon Pastor. El bon pastor dóna la vida
 per ses ovelles. En canvi, el pastor llogat, i que no és pastor, com que no
són seves les ovelles, veu el llop que ve, i deixa les ovelles, i fuig; i el llop
agafa les ovelles i les dispersa. El pastor llogat f u i g , perquè és llogat, r
 no li importa res de les ovelles. Jo sóc el bon Pastor, I conec les meves
 ovelles, i les meves ovelles em coneixen a mi. Com el meu Pare em co-
neix, jo conec el Pare; i dono la meva vida'per les meves ovelles. I altres
ovelles tinc, qui no són d'aquesta pleta. I és precís que jo les hi meni. j
sentiran ia meva veu, i hi haurà un sol ramat i un sol pastor».

  COMENTARI: La figura del bon, pastor és la que de més antic
s'ha atribuït a Jesucrist. Ja en les Catacumbes se'l pinta voltat d'o-
velletes, que són les ànimes fidels. * I això perquè encaixa amb la
seva pesonalitat de dirigent, de mestre, de redemptor, de santifi-
cador, de Messias, dé pare amorosíssim, de màrtir. Però també
perquè nosalf r ^ ho necessitem. * On van les ovelles sense el pas-
   1   2   3   4