Page 2 -
P. 2

PRIMERA COMUNION - 1972

Díg 7 de mayo, en el Monasterio  Parés Cabello, Concepción      Dia 21 de mayo, en el Monasterio
                 Peipoch Ariflo, Montserrat
Dominguez Farrés, Luis      Robusté Basaganya, M.* Núria     Armengol Panadés, M.* Rosario
Franquesa Font, Rosa M.*     Rodriguez Gallardo, Eudaldo     Casademunt Vives, Flora
López Grima, Ana M.*       Ruiz Garcia, Manuel         Correa Bernardo, Montserrat
López Grima, Juan-Antonio     Silva Luque, M.* Rosa        Correa Bernardo, Teresa
López Grima, Carlos                          Escarrà Venega, Juan
Murillo Munoz, Carmen       En la iglesia de los PP. Salesianos Fajula Bartrés, Pedró
Teixidor Calsina, Mercedes                       Fariza Rodriguez, M.* Pilar
Teixidor Calsina, Jorge      Esceras Teixidor, Rafael       Fernéndez Pérez Pedró
Triola Meranges, Ester      Puig Reixach, Vicente        Maideu Suriftach, Ester
Vall Sànchez, Isabel       Pujol Corominola, lorge       Mercader Orriols, José M."
                                    Millastre Cardona, Jorge
En la iglesia del Buen Pastor   Dio 14 de mayo, en el Monasterio   Morera Casas, Rosa M.*
                                    Morera Casas, Pedró
Aymerich Andreu, Pedró      Nieto Montes, Angeles        Puig Maideu, M." Asunción
Capdevila Perea, José M.*     Pérez Montero, Juan Miguel      Salomó García, Núria
Villegas Duren, Lorenzo      Ribera Guix, Isabel         Salomó Garcia, Jorge
                 Rodríguez Montero, Juan       Santanach Vilanova, Glòria
Dia 11 de moyo, en el Monasterio Soldevila Miranda, Arturo      Santanach Vilanova, Pilar
                                    Vinas Talavera, Paquita
Badia Casarramona, Gemma     En la iglesia del Buen Pastor
Caula Orriols, Magda                          En la iglesia del Buen Pastor
Cova Femàndez, M.* Mercedes    Canrubí Fernàndez, Antònia
Chica Campalans, Maria      Canrubi Fernéndez, Jorge       Begara Trigo, Antònia
Devesa Espelt, Miguel       Costa Subirana, Eudaldo       Espinosa Gómez, Pedró
Flores Expósito, M.' Carmen    Díez Pons, M.° Teresa        Espinosa Villalba, Pedró
Flores Expósito, M." Victoria   Jerez Poblet, M.* Dolores      Gómez Martínez, M.* del Senor
Gallego Serrano, Donato      Moreno Perea, Antonio        Gómez Martínez, Alberto
Maldonado Gómez, Antonio     Pato Muüoz, Tomàs          Pelàez Rodríguez, Antonio
Martínez Fuentes, M." Consuelo  Perea Moreno, M." Carmen       Urefla Díaz, Mercedes
Masa Lumbrera, Josefina      Ruiz Moreno, Felipe         Villalba Gómez, José
Maza Icart, Pedró
Olivares Oriola, M.* Angeles   En la iglesia de los PP. Salesianos En la iglesia de lot PP. Salesianos
Oliveros Torallas, José M.'
Ortega Ruiz, Carmen        Costa Pérez, Julià          Erena Ortega, Remedios
Ortega Ruiz, Antònia       Martos Pérez, Montserrat
Palau Pujolar, M.* Angeles    Palomera Carbonell, José       Gutiérrez Mu5oz, Vicente
Paniagua Moran, Purificación
                                    Silva Martínez, Núria

                                    Soler Caparrós, Rosa M.*

                                    Soler Caparrós, José-Antonio

                                    Vidal Martín Ana M.'     (continuarà)

Esforcem-nos per conèixer al Senyor; està a punt d'alçar-se com l'aurora, ens vindrà com ve
la pluja, com el ruixat que amara la terra.

Efraïm, £què he de fer amb vosaltres? iQuè he de fer amb vosaltres, Judà, si l'amor que em
teniu és com la boira del mati, com la rosada que desapareix tan aviat?

Per això ho he gravat en el cor dels profetes, he pronunciat el meu oracle, i ha sortit com una
llum la meva decisió: «El que jo vull és amor, i no ofrena de víctimes, coneixement del Senyor,
i no holocaustos».

                                                          Osees, capítol 6

•El que jo vull és amor I no ofrena de víctimes». Potser no hi ha cap frase més clara en tota la Bíblia
per a Indicar-nos el veritable caire del culte cristià. El culte cristià no consisteix a oferir a Déu coses
externes, sinó a lliurar amorosament la pròpia voluntat al Pare. Causa i model d'aquest culte espiritual
és l'obediència del mateix Crist.

Allò que va donar valor a l'obiació del cos de Jesucrist va ser la seva voluntat interior de submissió
amorosa al Pare. L'ofrena externa, però, fou necessària. Això vol dir que el culte Inaugurat per Crist
és, certament, espiritual, però no en el sentit de purament interior í invisible, sinó en el sentit que
totes les formes externes només són vàlides si venen animades per l'Esperit.

                                     Imprantt Bonet — Ripoll: Monasterio, 6. Teif. 21 • Alio 1972
   1   2