Page 1 -
P. 1

t- Manana, lunes, dia 7 de febrero.
                                     fíniversario de la Liberación, a las
                                     8 de la noche se celebrarà en el
                                     Monasterio una Misa de fícción de
                                     Gracias.

     (SUPLEMENTO DE HOJA DIOCESANA)                 \

Ano LXIÍ Domingo, 6 de febrero de 1972  Núm. 3111            • Fa unes setmanes que va morir a
                                     Barcelona Mn. Pere Closa. Va morir
£a fam... la tenim Uuníjl                         de desgràcia, a conseqüència d'una
                                     intoxicació provocada pel gas.

   El món es fa petit. Ho haureu sentit a dir moltes vegades. *E-l.^s El fet d'haver viscut bastants anys a
mitjans de comunicació ens han escurçat les distàncies: podem saber les  la nostra vila, dedicat a l'ensenya-
notícies al mateix moment que passen; i no solament per tenir-ne una   ment, ens fa tenir per a ell avui
noció més o menys general, podem «veure» com estan succeint uns      aquest record agraït.
aconteixements a Rhodèsia, al Japó o a Veneçuela: tant és un lloc com
un altre.

   Per això és un contrasentit voler tirar terra sobre quan sentim             \
noticies o estadístiques que ens parlen del paorós problema de la fam.
—Vols dir? Ui! Això...és molt lluny! —La fotografia d'aquella criatura  ^• La mancà material d'espai en el
famolenca ens havia impressionat però procurem distreure'ns aviat: és   Full d'aquesta setmana ens obliga
tan repugnant! —Ja en comencem a estar tips que se'ns hagi de parlar   a a/ornar per al full de la setmana
tant de països del Tercer Món... A més: quina culpa hi tenim? Que se'n  entrant la informació sobre les
c.uidin els governs. Les estadístiques: Ja pots comptar!         excavacions.

   Aquestes paraules segurament que no les diem, però., potser les
pensem?

Vosaltres sou la sal de la terra. Però, si la sal es torna insípida iamb què la salaran? Ja no val
per a res, sinó per a llençar-la fora i ser trepitjada per la gent.

Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar una ciutat, posada dalt d'una muntanya; ni
tampoc encenen una llàntia i la posen sota ei mesuro, sinó sobre el portaliànties, i il·lumina
tots els qui són a la casa. Que així resplendeixi la vostra llum davant de la gent, perquè vegin
les vostres bones obres, i glorifiquin el vostre Pare del cel.

Els cristians, dèbils I temorosos davant Déu, som llum per al món. Al contrari, podrem descobrir
que, si no som llum per al món, no ho som en aquelles coses que ens hem cregut forts i poderosos
davant Déu. Si ho hem rebut tot, donem-ho també tot. En l'actitud d'absoluta humilitat davant
Déu és on es forja la claretat per als homes. Així ho va entendre a la lletra un Francesc d'Asis.
Així ens ho comenta amb la seva vida el Germà Carles de Foucauld.

Les obres bones del cristià tenen un objectiu i una intenció que sols es percep en la fe: «que
vegin les vostres bones obres, i glorifiquin el vostre Pare del cel».

Es temptadorament subtil el desig de que -vegin les nostres bones obres». Però és profundament
misteriós el que les vegin «perquè donin glòria a Déu».
   1   2