Page 1 -
P. 1

ANY I. NÚM. 5                                         Vai -10cts.

periòdiu defensor i propulsor dels interessos Jenerals de MONTBL"AHC

SORTIgR, Alt lVlE\'iVS, ClIDA 15 OIES Tarragona, 13 novembre 1915              LA CORRESPONDENCIA AL DIRECTOR
                                                     Comte de Rius, 9.-1mprernta

¡¡montblanquins!!                                       / aquest en mes o' menys,encar ne posseix: on
                                                no hi hà sentiment, no hi hà honra,
                                             <,
                                                  Feu, montblanquins, que'l dia 4e demà sigui
  Ja ha arribat l'hora de reevindicar nostra                         escrit amb l,1etres d'or als anals de l'historia vila-
dignitat, -és el moment suprem en que tenim                          tana per a que en quedi recort per temps avenir; -
de deslliurar la Vila del dogal que l'estrangola                        i que nostres fills ho rememorin com bell exem-
i ofega; fòra planys i tots com un sol home a                         ple, l'enderrocament estrepitós de l'hipocresía,
defençar la trinxera de la moralitat.                             Votant pel triomf de la . voluntat. i ensorrant
                                                per a sempre més als qui encarnin la ruina de
   ¡[Alerta, montblanquins!! que vostra volun-
tat no sigui burlada; ¡No vos fieu dels capi-                                 ELECTORS!
tostos antiquats de Ta política per significada
que siga llur gerarquía! N'hi han que, embolca-                        la vila nadiua, Recordeu-se bé, que a l'oferir
                                                vostres sufragis,. recaiguin als candidats - que
llats: arnh.,                                         gaudeixin de més 'llibertat. i no siguin juguet
                                                dels cacics: que a Ca la Vila hi vagin per a
sempre l'engany al còs.                                    fer honrada feina i no s'embauquin amb el des-
   Abans de votar dirigiu l'esguart a- l'entorn,                       guitarrat sò de la xaranga premeditada per un
                                                grop d'aventurers; que no's deixin afalagar amb
i convenceu-se de quins son els que tremolen                          promeses que a més d'ésser fastigoses, corroe-
més honesta la bandera; pensem-hi; abans que                          xen l'honra i descomposen l'ànima.
tot meditem, que avui hi som a temps encara,
demà ja será tard. Poseu-se la mà al cor, i                             [Electors! No voteu encegats per la lluerna
voteu' el que ell Vos diga.                                   d'un profit ambiciós que tot ho malpara i que's
                                                falç, que no més d'aquesta falsetat suren els
   La voluntat es sols facultat de l'home: que                        professionals de la política pera minar el fona-
ningú se la vengui, que sense ella, es queda-                          ment de la Vila; voteu d'acort amb vostra con-
                                                ciencia i amb el pensament fixe al pervindré,
 ¡Poble de MONTBLANC!                                     que no errareu. Recordeu-se, que'ls desacerts
                                                vos tornaràn a la cara i res guanyareu pla-
  No vulguis passar per la vergonya de                             nyent-se'n. després; ja serà tard,
veure altre cop a Casa la Víla, gent inepte
que han demostrat no' tenir conciencia.                               No escolteu a aquells homes que tan -sols
                                                vos coneixen quan Vos necessiten i que des-
  Vota a homes que tingan corivicció proa                           prés de conseguir e} seu fi ja no se'n recor-
pia; que no's dobleguin.

ría menys que besties:' si aquestes ne tingues-

sin, no se la vendrien. ,

El sentiment, es un dó innat-en l'home que

Deu li ha dat per a ter-lo gran, i es el més

ric tresor de l'ànima, l'home mancat - de sen-

timent es un selvatje, i menys encara, doncs
   1   2   3   4