Page 4 -
P. 4

4 El Demócrata

E^l Demócr
       Or^atio de la l^oalleióti LiBcbi^al ]betiit]»érátiid&

ANUNOlÓS, ÉÍ)ÍdTÓS Y CC)MlJ:^IOADOS
        m precios

    Redaooión             Á d rVi i n i s t r a G i ó n

Calle de Corro, 9 6       Óiallé Clavé, 2 5 : I m p r e n t a

DISPONIBLE                 DISPON I BLE

CASA G                                                                                     SS£¿S»

           L «IMP T

           Bstablert» l'any 1860

Articles d'Escripíori i Dibufe <^j'i\^y Diaris : Reyisíes : Novclies
                Assorüí de Joguines : Postáis
Llibres Ratllats : Blocs Notes

Carrer Wkavés 2i&              ^^iéíteti ti:^

DISPONIBLE                 DISPONIBLE
   1   2   3   4