Page 1 -
P. 1

Ajuntam ent de Sant Feliu de Llobreqat Butlletí d'lnform ació Municipal i Ciuta da na           Núm . 35 4 . gener 1993

      ,.                            Mercat del Roser, Mostra .
                                   d'Artesania i d'Art a
    mes eeoo le                          la placa de la Vila _ pag. l 0

                    ,

    ?&
                  )

                                   Els Reis Mags visiten

                                   Sant Feliu              _ pag. 5

                                              ••

                                            '. ,.

                                              •

                                            . .•

                                            ,,

Aquests dies l'Ajuntament ampren la campanya "Sant Feliu ,                  •    •

més net, més ecoloqic", que pretén, d'una banda, reciclar                     •,  •

material com el paper, les piles o el vidre, i, d'altra, incidir en            •     fI

comportaments ciutadans sobre la neteja viaria o la recollida              ••      •

                                             •      •
                                                   •
                                             •
                                                   "•
                                            ••
                                                   .•.

                                                    ,

d'escombraries,perqu éentre tots aconseguim una ciutat més

neta.                   pago 8 i 9
   1   2   3   4   5   6