Page 1 -
P. 1

P E R I O D I C O DE V I B R A C I O N L O C A L

   EDITADO     POR LA DELEGACION      DE PRENSA Y PROPAGANDA   DEL MOVIMIENTO

               D o m i c i l i o : L . MIRÓ, 104 — T e l . 21

Aflo IV — N.f 43 44                Esplugas de Llobreg^t, julio-agosto 1953

              atlíltat        L enveLat

Berwingut, envelat antic i noble!         Jo us espero tot Vany curull  d'anhel

Ara, esteu tot desfet ans  d'aixecar.      i quan veig vostres país de punta al cel

Veniu cansat... no us goseu bellugar...     i us vesteixen ratllat de blanc i blau,

Sou la Festa Major que arriba al poblé.

                         sentó dins meu una joia     infantina,

Sempre és igual la vostra  fesomia.       esguardo vostra planta     gegantina

Per                        i us dic amb tot el cor: Benvingut siau!

   vos no passen anys. I olteu...   volteu,

i com un raig, aneu deixant arreu                               JOAQUIM G I L

un no sé que d'encant i d'alegría.

                                                       1
   1   2   3   4   5   6