Page 1 -
P. 1

P E R I O D I C O DE V I B R A C I O N L O C A L

          EDITADO POR LA DELEGACION DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL MOVIMIENTO

                       Domicilio: L. MIRÓ, 104 — Tel. 21

Año n i — Núm. 36 Esplugas de Llobregat, diciembre de 1962             Precio: 2,— Ptas.

El pessebre                             El naixement
    de casa                              de Jesús

fi. el meu (¿Ü

i\o sé que hi trobo enguany a aquest pessebre.            Es una nit d'hivern. Vesteix de blanc la ierra
El cel de la pareí és molí més blau                 la neu que entre gromolls va devallant del cel.
i és gentada la molsa. En son verd suau.               Tot és nevat al pía. Nevada está la térra
IIihi el polsim farinós que ja de gebre.               i al firmament no brilla la llum d'un sol esleí.

Figúreles rient. Tot és alegre.    pessebre.           Per a passar la nit, troben una establia
Llumena fort restrella d'Orient.                   dos sers que amb lassament recerquen aixoplm-.
Hi ha una mena de cosa resplendent.                 /'un és el bon Josep, i Valtre n'és Maria
No sé que lii trabo enguany a aquest                 que van plens de jadic, amb caminar feixuc.

Vora la font un vell pastor vigila.                 Entren ambdós a dins. Ella, mig de fallida
—No em dirieu, pastor de fang d'argila.               s'adorm damunt el jas que és fet de palla húmida,
<Paquest misteri la paraula justa?                  el seu espós Vabriga pie d'amorós neguit.

—Prou que el sé tot aquest misteri gran!               1, oh goig! Els dos desperten a punt de mitja nit
Enguany, a casa vostra. hi ha un infant...              que el plor d'un tendre infant els omple de ventura.
                                   Ja és nat el Jesuset, d'aquella Verge PuraJ...
Jesús somriu des del bressol de fusta.
                                                       JOAN MARTI APARICI
                            JOAQUIM GIL

V I D A DE ESPLUGAS felicita o sus lectores, anunciantes y amigos, las Pascuas de Navidad y
                        les desea un próspero año 1953
   1   2   3   4   5   6