Page 2 -
P. 2

CANDIPATUS LATINUS

     Blnif mensibus Cervaria in Hfipania prodit. Preiium subnotalionit
annuae tex petielarum ai.

           EXITUS C E R T A M I N I S II

       Ad certamen sccundum piares acceseriint Postulanfes qiios ínter máxime
smit Ceri'arienscs et Itali commcndandi. Quam cxpeditc lingua Latina prac-
hidunt! Quos frnctus ex eis sperare licet! Tres autcm. qui proemio snnf mn-
nerandi ex judictiui con.dicto, protinus sequuntur:

     Praemium prim\/im ad hanc versionem: Filius Inmaculati Cordis Mariae
vil- est qui, quae loca peragrat, comburit; qui ex immo corde adpetit et ómnibus
rationibus curam adhibet ut in divini amoris ig-ne orbem terrarum inflammet.
Nihil eum conturbat; fjaudet in privationibus; labores adgreditur; sacrificia
amplectitur: in calumniis incredibili f^audio ef fertur: laetatur in tormentis.
Nihil cog-itat nisi quo pacto Christi vestigia sit persecuturus, et que modo eum
in laboribus et in calamitatibus et in cura única atque continua Dei gloriae
animarumque salutis sit imitaturus.—STEPIIAXU.S C A S A D E V A L L , C. M. P.

      Praemium secnndum. ad hanc versionem : Inmaculati Cordis Mariae Filius
homo est, comburens qua transit; (|ui efficicaciter cupit et omni ratione ope-
ram dat ut orbem terrae igne divini amoris inflammet. Paratus est ad omnem
fortunae eventum. in privationibus gloriatur. labores provocat, amplectitur
sacrificia, placet sdji in calumniis atque in tormentis laetatur. Nihil, nisi quo
modo, et operans et patiens et maximae Dei gloriae animarumque saluti sem-
per et unice consulens, secuturus atque emulaturus sit Christum, cogitat. —
AuGusTiNus VIELA, C. M. P.

      Praemium tertium ad hanc versionem : Est Filius Inmaculati Cordis Ma-
riae, qui qua transit comburit, qui omni ratione orbem terrarum in igni divini
amoris inflammare exoptat et conatur. Eum niliil terret; privationibus frui-
tur: sacrificia amplectitur; labores quaerit: sibi calumniis placet et supliciiis
laetatur. Non cogitat nisi quomodo Jesum Christum secuturus sit et imitaturus
sit laborando, tolerando et curando semper et tantummodo majorem Dei glo-
rian! et animarum salutem.—JOU.^NNES S Á N C H E Z , C. M. P.

    Muñera meritis libcnter donabimus atque ex animo gratulamur.

                             M O N IT U M

     Epistulae, manuscrípta, quicquid ad commentarli concinnationem perti-
nebit inscribatur ad

              «Candidati Latini»
                          Moderaiorem

         (Cervera - Universidad - Lérida. España)
   1   2   3   4   5   6   7