Page 1 -
P. 1

,
                  ,
                  •

SERVEI D'INFORMACIÓ I RELACIONS CIUTADANES DE L'AJUNTAMENT DE RIPOLL - núm . 53 - MAIG 1992

               SUMARI         Pàg. 2

Carta de l'Alcalde                 Pàg. 3
O BRIM RIPOLL AL PROGRÉS
                        Pàgs.4 i 5
Temes Municipals                  Pàg. 6
FESTA MAJOR SANT EUDALD 1992.            Pàg. 7

Comunicacions                 Pàgs. 8 i 9
LA FEINA MAL FETA - LES M OVILl TZACI ONS .
LA FEINA BEN FETA.                 Pàg. 10
POTENCIAR EL TREN.                 Pàg.ll
                          Pàg.1 2
RIPOLL, Bressol de Catalunya            Pàg.1 3
EL PUNT DE PARTIDA.
                       Pàgs. 14 ; 15
Colze a colze
PATRON AT DE SERVEIS PERSONALS.          Pàg.16
DIN AMITZACiÓ ECONÒMICA. .
SÒL INDUSTRIAL - PROTECCI Ó CIVIL
FEM RIPOLL BONI C.

Grups Municipals
l.C, - E.R.C. - C i U - p.s.c..

Consum
ELS ALIMENTS.
   1   2   3   4   5   6