Page 6 -
P. 6

AVENÇ^ —r—r·^B?\w—

      Vissió

En la foscò i solitud de la cambra on reposo,
loh, visió dolcissima que em transportà a lo infinit!
tant formosa et mostrares, tant sublim et vaig veure,
que jo penso amb tu sempre, de dia i de nit.

L'encís de ta mirada jo el busco entre les sombres,
creient poguer-te veure novament un sol instant:
no vulguis, bella sombra, ja més martiritzarme,
deixa'm gaudir la joia d'amor desbordant.

]a se que no existeixes, que ets sols sombra divina,
visió de mon deliri, irrealitzable anhel...
M é s . j o v u i adorar-te com a Deesa divina,
com a un esqueix de planta caiguda del cel.

                            J. G.

Rowellaiii              irjlrt

)o t'%$timo, tu m'estimes,         Pintura
els doa molt ens estimem;
si la cosa no s'espatlla         El dia 9 del mes que som, va clausurar-se als
ben segur que renyirem.       «Magatzems Maragall», — la nostra històrica Sala
                   Parés, — l'exposició de quinze teles, del pintor Oloti
Al darrera del teu hort       En J. M. Mir Mas de Xexàs.
sé que hi ha una bona eixida
i un portal, per on ta mare        L'exposició fou interessant per lo que repre-
de l'esquena hem pren la mida.    senten, cada una d'aquestes manifestacions, en la
                   nostra vida cívica i cultural.
Si amb mi noia et vols casar
no m'anomenis tants pobles        Al senyor Mir Mas de Xexàs li senyalaríem com
doncs primer s'ha d'esperar     a pintor, grans qualitats í grans defectes, en aquest
que enlloc d'aigua, ploguin mobles. moment: entre les primeres, compte amb la josadia,—
                   encar que inexperta —de la seva pinzellada, í la
Caminava amb pas menut;       lloable força de contrastos i moviment, entre els
jo, seguia al seu darrera,      elements de les seves composicions. En quant als
es girà: "Qui és vostè?"       defectes, podríem remarcar la tècnica poc madurada,
—Soc, el               la monotonia en el color í la forma, í potser hi tot
                   alguna falsetat, sens dupte filla de l'elaboració en
                   el taller de lo que creiem que ha de fer-se sempre
                   devant al natural, suprem mestre de tots, i de tots
                   temps.

                      Entre les quinze hi ha una tela, però potser la
                   única, la titulada «Joguet de tardor», que amb tots
                   els defectes i qualitats del seu autor, demostra ésser
                   filla d'un temperament apropiat de debò, per la
                   pintura i amb un doll de sensibilitat encisadora.

                      Asegurarieni, que el senyor Mir Mas de Xexàs,
                   amb la bona fe i el treball, arribarà a ésser un pintor
                   de qualitats màximament envejables.

M B T D'ESPARRAGUERA                     FlDIAS
   1   2   3   4   5   6   7   8