Page 5 -
P. 5

AVENÇ

l·]N|ií;jS;oliiiil                                  Ciiieiiisi

UNA PROFESSIÓ LUCRATIVA                               ïlíoiiiti·e iilebiseit

        ^Vols, amic, tu que em llegeixes                     t Quins són els artistes de ta pantalía pre-
        fer-te ric amb pocs afanys?                      dit'tecles del públic de Cornellà?
        <:La fonuna t'és esquerpa?
        ^No tens sort? <;Perquè? i u o ho saps?                   Això anem a saber; i per a que no hi càpiga
        <!ja has cercat el com i el quina                   dubte de cap mena, volem que els nostres con-
        coiivencente del fracàs?                       veïns ho diguin per mitjà d'un plebiscit.
        ^Teuts talent? èNo? ^si? jah! ^dubtes?
                                              Al efecte, en aquest número i el vinent,
          ^Et despunten facultats?                     inclourem un butlletí que els nostres estimat*
        <:Quines són? ,;Baixes la testa?                   suscriptors i llegidors es servirani oniplir i reme-
        <:Disposses d'un capital?                       trels en aquesta Redacció, carrer General
        jiAinb què comptes? Digues corre:                   Manso, número 2, on hi haurà un buçó destinat
        ^No hi ha de que? ^Ni uns pocs rals?                 a aquest fí.
        Baixa, ré; prou que ho endevino
        el teu termòmetre està                            Com es veu en el butlletí, cada votant pot
        sota cero (gel); si, mira:                      senyalar dos noms d'actors i dos noms d'actrius.
        com nosaltres perdonam.
        Empro això no't dessesperi                         El plac per a l'admissió de vots, es tancarà,
        lli covis sinestres plans:                      el dia 25 d'aquest mes de M a r ç a les 12 d e mig
        a Déu, gràcies dóna; i mira                     dia.
        que prou sort Ell ja t'ha dat
        en deixar que amic meu siguis                        El resultat es farà públic en nostre nú-
        (i això Sol ja prou que val)                     mero d e l dia i." d'abril, en que e s proclamaran
        fente llegidor d'aquesta                       a r t i s t e s predil'lectes del públic úe C o r n e l l à ai
        lletra sort piramidal.                        actor i actriu que més vots hagin obtingut,
        Seràs home de carrera:                        esperant que a \n empresa d e nostre C i n e li
        potseet iiombrin «concejal»                     serviràel plebiscit pera orientar-se i oferir-nos
        i amb al temps encara puguis                     els programes d'acord amb el gust de nostre
        escal'lar un lloc m4s alt.                      públic.
        Tindràs lloro o bé cotorra,
        un goç gros per na a caçar                      Plebiscit de ^Aveiiç"
        gat d'Angora pura raça...
        ibaixa, res t'ha de faltar!                     íQuins són els artistes de la pantalla predil·lectes del
        Seràs amo de botiga:                                     públic de Cornellà?
        pagaràs lo que caldrà
        com conlribuient ben digne                      ACTORS ACTRIUS
        ferm sostent de la moral.
        La tassa, empro, amb tu no hi resa:                 La màscara de la creu de vori
        tu et faràs els preus i en paus.
        La llei et deixarà lliure:                      Màscara ignota, que en lleugera dansa
        <iDos onces? vinticinc rals                      dintre la sala que fluia llum
        ^quatre grams i un xiquet d'aigua?                  narcotisares mon esprit romàntic
        cinc cinquanta èque més hi ha?
        unes gotetes vermelles?                            amb ton perfum.
        sis ralets justos, cabals;
        un troç de drap, dos cinquanta
        tres pessetes, col'lor blanc
        quatre i mitja si grogueija
        vuit andolas ni és ben blau...
        Ja't dic jo que amb una aixeta
        quatre pols i ün volt d'aram
        un (ogoiiet i una fusta
        un-a llauna o bé un cabaç
        ipodràs fer-te apotecari
        amb servei de noche, jés clar!
         I curant i matant xinos
        si és que a la Xina te'n vas,
        seràs home de pessetes,
        el més feliç dels mortals...
        i em benehiràs mil voltes
        per haber-te consellat.

                                       FALCÓ
   1   2   3   4   5   6   7   8