Page 1 -
P. 1

ANY I / NüM. 10                     GRANOLLERS, 22 DE JUNY 1930

SETMANARI DE POLÍTICA AltT I LITEíATVftA

      Núm. solt: 20 cèntims                 Redacció: PRIM, 169
Trimestre, 2'50ptes. / A fora, 3 ptes.          Administració: Dr. ROBERT, 20

     No s'admeten originals sense signatura / Dels articles signats en son responsables els seus autors

Aquest número contés                   Del Corpus de Sang

                             de 1640 al Corpus de
1930 a més d'anar lli-i EL PROBLEMA PREVI DE CATàLONTA D. Colomer i Oliveres
El "Seny" d'En Gaziel          / . Travé March

                gats per el fil umbilical

Breu coineDtarl a Ma [iiila ile l'Alcalic A. Busquets Pellicer

Millores... creieu-s'ho             del temps, van lligats

                    Mar-i-Cel

Francesc Serra ens parla...       D. C. per el mateix desig fer-

Crònica vent de Llibertat del

Esports                 jove CatalàAndreu Fusté

     Si el vostre^ paladar^ vol saborejai~ er\, W revetUee// daee^»J/^^

     Sant Joaiv i Sant Pere^, coc[uef de^ boiv é^st i beiv om- ^

               plenade/ de^ crema, le/ trobareu a                       i

 LA LIONESA^

í Confiteria de LLORENÇ CIVIL
     Plaça P e r p i n y à , 11           GRANOLLERS
   1   2   3   4   5   6