Page 1 -
P. 1

ANY I / NúM. 4                                 GRANOLLERS, 11 DE MAIG 1930

SETMANARI DE POLÍTICA ART I LITERATVRA

Núm. solt: 20 cèntims                             Redacció: PRIM, 169

Trimestre, 2'50ptes. / A fora, 3 ptes                     Administració: Dr. ROBERT, 20

      No s'admeten originals «ense sijsnatura / Dels articles signats en son responsables els seus autors

4quest número conté:                         Resten encara per alliberar els presos
                                 per els delictes dits socials i algun de
L'INTEL·LIGÈNCIA D'ESQUERRES                   polític.

                      D. COLOMER OLIVERES    Per la tranquilitat de nioltes llars
                                 fredes d'afecte i de pa, per la pacificació
INTERVIUS D'«ACCIO»                       dels esperits, per la vertadera Justícia
                  C.              i Llibertat, demaneu tots i cada dia cïue
                                 siguin obertes d'una vegada per sempre,
LA NOSTRA FEINA                         les portes del presidi a aqtuests germans
                  A. B.            nostres.

L'ORGANITZACIÓ DE LA JOVENTUT
                  J. Ti^AVÉ MARCH

TOCS DE BOTZINA

                         CLÀXON

EL BARBER       VÍCTOR RODA
            PRESTON
CRÒNICA
ESPORTS

sotooM» BaraniÉé

      Olis Gambús
            Colonials Cunillera

Prim, 30 i 32                       Placa tatilnció, 28 Tarafa, 7

                                                   «
   1   2   3   4   5   6