Page 1 -
P. 1

ANY I / NúM. 3                              GRANOLL'ÍRS, 4 DE MAIG 1930

SETMANARI DE I^OLÍTICA AftT I LITERATVRA

      Núm. solt; 20 cèntims                         Redacció! PRIM, 169
Trimestre. 2'50ptes. / A fora, 3 ptes                   Administració: Dr. ROBERT, 20

No íi'admeten originals sense signatura / Dels articles signats en son responsables els seus autors

FRANCESC GI.ANADELL .         " vjLiiyiAi<.i • •                1
DOMÈNEC COLOMER .
                     L'horitzó polític de Granollers cooperativisme!
A. B                   Intervius d'«Acció»
                     El nostre lloc
ANDREU FUSTÉ               Cooperativisme, granollerins,

                    Lletres al Director

                    Indiscrecions

DOMÈNEC COLOMER .           Llibres
JOAN COLL               La música a Granollers

                    Crònica

PETRUS      ....         Espectacles
                    Esports
FUSTER-PRESTON .

soiMMi» Baran^é

   Olis Gambús

           Colonials Cunillera

i Prim, 30 i 32            Plaça Conslítocii), 28       Ma, 7

                                          »s
   1   2   3   4   5   6