Page 1 -
P. 1

ARXIU HISTORIC COMARCAL
                            Pl. Mercadal 1 .3
                            25600 BALAGUER

BALAGUER            24 AGOST 1992 N.O 398 ,PREU 150 Ptes.

BALAGUER SUD, O tA TRANSFORMACIO

Amb el CAP 11,el Teatre Municipal, i la Seu del Consell Comarcal ja en fase d'exècució, i en

un futur; él perllongament dels murs del riu i,el tercer pont, l'indret sud de la ciutat experirnentarà

una irnportant transformació.                           .

Sumari:                        Pàgs.8 i 9

JOSEP BORRÀS iGENÉ, UN ANY A L'ALCALDIA.

- FARONERIA I ALTRES NOTíCIES         - METEOROLOGIA
- BÚSTIA DE L'ACCIÓ              - RESERVES D'AIGUA
- ANAR-SE'N PER LES BRANQUES         - TIRADA A 25 PLATS
- VALLFOGONA, DOBLE ATERRA'" Jí= FORÇÓS    - MOVIMENT PARROQUIAL
- ELS ESCOLAPIS A HONGRIA           - CAMPANADES
- LA BíBLIA TÉ RAÓ              - GENOCIDI CULTURAL?
- MISSA AL CASTELL FORMÓS           - EXPOSICiÓ D'ANDRÉS SAIZ
- ELS INTOCABLES?               - COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT
- CRÒNICA MUNICIPAL
   1   2   3   4   5   6