Page 1 -
P. 1

L7

          o

PERIÒDIC QUINZENAL DE BALAGUER·
                            é11- 2.1600 $ALAGUER ~Preu 100 ptes.

   BAlAGUER HA DEIXAT D'ESSER
         CIUTAT COMTAL?

 ON PAREN LA CORONA I ELS LLORERS
 DEL NOSTRE ESCUT?
   1   2   3   4   5   6