Page 1 -
P. 1

ARCAL

Any I Valls 7 de Setembre de 1925           Núm. 14

    Redacció: Baldrich, 33, 2.on - Telèfon 58 - Preu de subscripció: 2 pessetes trimestre

    4"

    Samitier, en una de les seves superbes jugades
   1   2   3   4