Page 8 -
P. 8

a ACCIÓ COMARCAL

  No ba visitat vostè, encara, la

 No es descuidi de íer-bo desseguida
   i es coüvencerà p e és un

  Oran Establimcril:

 on lli troliarà capells, gorres, cami-
 ses, corbates, bastons, paraigües i

   demés articles per a bome
   3   4   5   6   7   8