Page 3 -
P. 3

Ptìgina'383

NQUEST A

uè pensen les noies dels nois?

Contesfen 16 noies. Les edofs son les següenfs:              « N o ho sé, perqué no ho conec.»
                                      «Una cosa molt seria.»
8 noies de 16 a 17         onys
4»       19 » 19         »                  «Un interval de temps per conèixer's mutuament avans d'arribar
4»                                     al matrimoni.»
     » 20 » 22
                                      «Un aprenentatje de compenetració i un conèixer defectes del teu
                                      novio 1 corregir els propis.»
                                      «Donar-se a conèixer sinceram.ent a l'altre i si s'està de comú

  )M PASSES MILLOR L'ESTONA, AMB LES TEVES AMIGUES O              acord, esforgar-se per preparar un matrimoni responsable morai
   IB NOIS?                                   1 socialment.»
JAmb amigues: 4. Amb nois: 2. tendència a preferir els nois: 10.
                                      CONSIDERES QUE LA DONA HA D ESTAR AL SERVEI DE L'HOME?
   passen per igual, però amb                         Si: 6. N o : 7. Si, però només quan està casada: 3. Una de les
                                         respostes: «No, tant sois l'ha d'estimar, i estimant ja es do-
 ËT DOL QUE ELS NOIS ES DIVERTÉIXIN SENSE TU?                  nara.»
  \Si: 2. No: 14.
                                      QUIN ÉS EL TEU ARTISTA DE CINE PREFERIT?
  )M CONSIDERES L'AMISTAT ENTRE NOIS I NOIES?                Cap: 7 Charlton Heston: 3. 1. Glenn Ford: 1. Paul Newmann:

  jper canviar impressions : 14. Per ' pescar novio: 1. Una no contesta. Rock Hudson: 2. Marion Brando: 1. Tots els bons: 1.

  JIN NOI T'AGRADA MÊS, EL «GRACIÓS» O EL SERIO?             HAS PAHLAT DELS TEUS PHOBLIMES AMB UN NOI?
  [Craciós: 2. Serio: 12. A una li serio de pensar, però simpàtic».     Si: §. N o : 8.
 es indiferent. Una altra diu : « El
                                      HAS PARLAT MAI DE DÉU AMB UN NOI?

 ÌlGRADA ANAR A LA PLTJA AMB ELS TEUS AMICS?                  Si: 13. N o : 3. Una diu: « L o pri- pensa respecte a Déu»
                                      mer que faig és saber com un noi
[SÌ: 4. NO: 8. Indiferent: 2. Una « N o ho sé, dones no m'hi he tro-
• [! «Per què no?» I una altra: bat mai».                 QUÈ PREFEREIXES, UN NOI AMB OFICI O AMB UNA CARRERA?

 )M PASSES LES TARDES DEL DIUMENGE?                       Amb ofici : 2. Amb carrera : 2. Indiferent, a seques : 5. Indiferent
                                         mentre tmgui ganes de treballar: 3. Altres respostes: «Depèn
  AI cine: 4. De diverses maneres: 4. Avorrides: 3. Molt bé: 3. A        del noi». «El que trobi m'estarà bé». «S'ha de guanyar bé la
I la Rambla : 2. — Algunes respostes : «Avorrides quan no hi ha el        Vida». «Que sigui honrat».
* meu novio». «Pel sol fet d'ésser festa, estupendament bé».
                                      SACRIFICARIES L'AMOR DAVANT UN BON PARTIT?
1ÇAGRADEN LES PESTES PARTICULARS?
                                         N o : 15. Si: 1. Dues de les respostes: « N o crec que sigui amor
 (Sí: 8. No: 3. No gaire: 1. Si i  gut, ballant tots els nois amb to-      SI es capag de preferir im bon partit». «Si d'això depengués zi
no: 1. Segons quines: 2. Una al-                         benestar de la meva familia, crec, no ho asseguro, que sí».
tra diu: «Les festes particulars  tes les noies, i no formant pare-   SI ENCARA NO FESTEJES, PERQUÉ NO HO FAS?
itfagradarien si fossin com és de- lles i ballant de maies maneres».

(JlÈ ÉS PER TU EL FESTEIG?                          Motius: Perqué no tinc l'edat pensar dels joves que coneixo: 2
Algunes respostes :
                                      que crec adequada: 6. N o tinc  Dues de les noies que contesten
  «Una preparació pel matrimoni.»                    pressa i se esperar: 11. N o em  ja festejen,
                                      conveng la manera d'actuar i de
   1   2   3   4   5   6   7   8