Page 10 -
P. 10

fagina 432-

                      Defenso ¡ded contra el fríe

Liquidación                 CALEFACGON           o
        de

                A

          a mitad de precio             RAMOM TOMAS ESTALEtU

                                                   ALMACENES " H SIGLO X X - '

                                    José Antonio, 13 y 15 - Fueníe, 2y4 - Teíét 3

                                                VILAFRANCA DEL PANADES

                      ESTILOGRAFICAS

                            UNICAMENTE

                         Librería Jolpcr

            : . V/       Material Oficina
                            Escolar
•)                           Dibuíx i Pintura

                      Estilográfiques i Bolígrafos
                      Devocionaris i Rosaris
                      Articles de pell

                            Fumador

                           OBJECTES PER A REGAL

                         JUt ^M ueauoHs : Claret

                       Por fin.» • • •1
                                Llegó el

                           TELEVISOR

                      i a u t o m á t i c o perfe^ctO-

                      S i e n d o unPHILIPS

                      s e r a v e r d'a1 d . •• ; ' • 1 "•'
                        e» iUiieliles Ifiisirdiel!

                      Admírelo

                      € A N E L €> M E S marca 7 I

                   ; •l
   5   6   7   8   9   10