Page 1 -
P. 1

Affo X X    V I L A P R A N C A DEL PENEDES, 10 dm diciembre de 1960    Numere 49

CIÍXÉ pairoclnal per CENTHAl CORSETERA, S. A.        Foto studio Paco  A LES|TEVES ORDRES, MODA

Déu va donar^nos el mon a mig fer. Pel treball, eis homes               La moda ha esdevingut un factor molt im-
                                         portant en la nostra vida social.
participem de la seva força creadora i ocomplim la seva
                                           Còm és que ara œolts joves van pentinat»
obra. Per això tot treball, fins el que sembla més petit,            d aquesta forma tan rara? Doccs perqué Kenc-
                                         ëy està de moda.
        és gran i ens          engrandeix.
                                           Per qué aqucst estiu les noies van afegir a-
¿a més petita de les obres humanes és una crida a     Vamor.        quelles puntes ais seus vestits? Ho va inspirar
                                         Brigitte Bardot, que estava de moda.
               (Del Calendari de la JOC • 1967)
                                           Amb això passa ja com amjb tantes cose»^
                                         que anem inventant, i que després s'escapea
                                        del nostre domini, i van creixent despropor-
                                        cionadament fins qu« sens fan empelagoses.

                                           Quín a será la moda per l'hivern que vé?

                                          Ningú no ho sap.
                                          Però l'any que vé. qu«n s acosti l'hivern^
                                        veurem que l'alta costura IJença uns model»
                                        nous, diferents, scguint una altra línia i refor-
                                        mant el gust anterior.

                                          El que abans no ens agradava ara ens agra-
                                        dará. I no hi ha res a dir. Tothom hi està d a -

                                        cord. Ara vivim dcnovetats i és just que U
                                        moda segueixi el mateix principi. Però...

                                          Ëscolteu aquest però :
                                          També l'hivein que vé hi haurà qui emœa-
                                        laltirà de gana per poder se fer un veatit com
                                        «les tais i les quals>, que són les elegents de
                                        Vilairanca, i les que sempre van a l'últim crit,
                                          Això és una falla. No és sensat que la mo-
                                        da ens devori. Però que la rambla no perdona.
                                        No permet de vestir-se amb labric de fa tre»
                                        anjs.

                                          Voleu dir que és raonable adaptar se—cos-
                                        ti el que c o s t i - a la moda, en Hoc d adaptar-la
                                        al nostre cas i a les nostres possibilitats?

                                          Perqué també és possible que la moda us
                                       demani estrenar un vestit cada día, o vestir-
                                       vos d'una forma inspirada en principia de-^
                                       praVats.

                                          Quan la moda deixa de ser per a aosaltres
                                       un instrument de consulta, converftint-se en
                                       dictador, és que hem renunciat a ser nosaltres
                                       mateixos.

                                         Si el vestir amb elegància és important, en*
                                       cara ho é$ més el viure la vida ordenadament.
                                       I l a moda, si cada u n o la controia i adapta^
                                       fàcilment ens porta al desordre.
   1   2   3   4   5   6