Page 1 -
P. 1

Año XIX VILAFRANCA DEL PANADES, 5 de diciíembre de 1959       Número 47

                           Foto Arogonés  La Fesomia de la Mare

 Irnatge de la Mare de Déu                         Recordo que uns anys enrerO; quan em parlaven de lo Verge
qiie es veliera a VEsglésia de                    me l'imaginava lluminosa, voltada de nuvols d'encens, i d'òngels
                                   blanquíssíms, o transparents...
      Sani, Francese,
                                      Després, en un temps en que volio trovar la sinceritot i l'auten-
Obra d^Eiidald Serra i Glieli^                    ticitat del mon que m'envoltava, preferio imaginar-me-la d une al-
    fili de Vilafranca,                      tre manera. Preferia veure la noia humil que cosía prop d'una fi-
                                   nestra, que anava al mercat a comprar, que passava estones amb
                                   les seves amigues, i amb elles rèia, i gaudio del benefìci de la
                                   vida i de la llum.

                                      La seva santetat preferia veure-la forjada d'una vida humane,
                                   com la leva i com la meva. I no és que li volgués treure grandesa,
                                   al meu coneixement de Maria. Al contrari.

                                      Volia entendre-la amb tot el seu mèrit, Eni recomfortava imogi-
                                   nar-me-la anant e estudi, com jo, amb els Itibres o sote el braç ¡
                                   preocupada perqué no sabia gaire bé la lliço, o bé, com la meva
                                   germana, amb el tambor de brodar, i punxant-se el dit perqué no
                                   en savia prou .. I saver que tot això que ens passavo a nosaltres,
                                   li passava a ella, a la que tenia d esser la MARE DE DÉU a lo
                                   MEVA Mare..

                                      Segons l'època de la meva vida, vàia a la Verge amb aiferen-
                                   tes fesomies. Estic segur, però, de que en realitat sempre tenia raò.
                                   El que passava és que la mirava des de diversos angles.

                                      I ara em començo a fer l'efecte de que, en cada edat, li oniré
                                   descobrint noves fesomies, a la Mare.

                                      Lo vida de la Verge Maria ¡a ho té això. Es una vida on, al
                                   costat de la grandeso i del misteri sublim, hi trovarem l'humanitat
                                   i Taparent poca cosa.

                                      I diem aparent, perqué ella va posseir com ningú la sabiduria
                                   de donar a les petites i anónimas accions de cada dia, un valor
                                   de santetat.

                                      Per això ens fa tan de bé el considerar en la Immaculada la
                                   seva auténtica fesomia, tan humana i humil.

                                       mai comprendrem prou l'inefable benefìci que és tenir uno
                                   More tan próxima a nosaltres, però de la que TAngel en va po-

                                   guer dir : c...plena SOU DE GRACIA.., 1 BENEIT ES EL FRUIT DEL
                                   VOSTRE SANT VENTRE.^

                                                    PROXIMO NUMERO

                                                           Con motivo de la Festividad de Santo Lucía,
                                                               hablaremos de :

                                                           — Los diseñadores de modelos en Vilafranca.
                                                           — Rutes vilafranquines : Las modistas de nuestra villa

                                                               Además,
                                                           nuestras interesantes secciones habituóles.
   1   2   3   4   5   6