Page 1 -
P. 1

V I L A F R A N C A DEL P A N A D E S
                                     12 da saptiembrede 1959

                                   Año XiX Número 39

«f/ valor de la nostra F^to escapa a fot càlcul     matemàtic»'

«No p o d e m / u f / ' a r lo Festa Major d'aquest any fìxanf-nos

9n els èxits i en les folies que hi han hagut».           PROXIMO NUMERO

(De l'arficle «La Festa Major, és nostro?;«» que           Estará dedicado al Arte en Vilafranca. En él. podrán l e e r ' u n
poden llegir enjoquest número de AQCIÓÑ).               interesante reportaje de la Exposición Colectiva de Artista'
                                   Vilafranqueses, y un artículo sobre la ausencia de la juventud

                                        de nuestra villa en el campo de las Artes Plásticas.
   1   2   3   4   5   6