Page 8 -
P. 8

Péâlna 232

                                                             Vibiôft

Mo coma Vd. una sopa cualquiera...               Indispensable en el hogar
             Eí^ija una marca de calidadi

       1• I                     I
                         m u , S.

      Antigua Casa Guarro

            Fundoda en 1847

]uan Rkarez, 34       Teléfono 80                               I Grupo compresor hbrmét^üd
                                                    completamente silencioso,
      Vilafranca dei Panadés
                                                   ALMACENES EL SIGLO tí

                                                   ELS Q U A T R E CANTONA

   stiiogrsifìqiies                                        €1 eâpaypajo     ^
    ì lioligrafs |icr n r c g a l                                   májgicxx    ^

 Bl iiiillor m a t e r i a l il'es-
crìiitori, ililHiix i iiiiitiira

              CInrct

Yinot de Meta y Champagne                                    Para la iímpiezo i
                                                 abrillantado de
  CAVAS HILL                                          ALUMINIO

Mojo - Panadés       Teléfono 92            MUY UTIL
                                PARA BATEBIAS DE COCINA-CUARTOS DE BAÑO
                                PlATOS-lAVABOS-MARfflOLES, ETC. ETC.

Durant les VACANCES                       NEROS D               PUN
                                                   i PIEL
d e i s v o s t r e s filis                  ra

heu de procurar que no perdin el que
han guanyat a l'escola :

Que dibuixin. que pintin. que llegeixin i que es-
t u d i i n , tot divertint-se, amb els estres i llibres Í
quaderns que us suministrará la

                  IMPRENTA CLARET

                                                   T e l é f o n o 204 Vilafranca

                                      Jo;-< Anto:iio, j8 y 20 I M P . C L A R E T TEL.

¡^HCon ccMura «clesiáttica Suplemeato d« lai Hojas Parroquiales
   3   4   5   6   7   8