Page 1 -
P. 1

ACCION              Per li, la jBmiHia

    VIIAFRANCADEL PAN ADES    Ha arribat én fi la /ornada.
       7 de marzo de 1959    Avuí tots els camins van a
                 Vilafranca.
    Año XIX Numerò io
                   Les corrues jovenivoles entren
                 at là gàia capital del Penedès en-
                 tonant càntics de joia. Un aire de
                 simpatia caldeja lambient. Tots
                 maldem per estrenyer un xfc més

                 els llaços que ens uneixen : la fc
                 lideal/ramor.

                    Tots, amb u ^ mateix som-
                 riure, deixem escapar dels llavis
                 èl nostre crit : «Volem millorar».
                 Es l'expressió d'inconformisme
                 enfront de tanta cosa caduca o
                 banal incapaç d omplir les nos-
                 tres exigències.

                   Es la proclamació d un ideal
                 que movilitza la Joventut pene-
                 desenca per cscometre, amb for-
                 ça creixent. les altures duna
                 vida millor. més jove, més digna,
                 més cristiana.

                   La Jornada ha sigut curosa-
                 ment preparada. Cadascú, en el
                 seu pöble, ha fet ço que ha po-
                 gut per arribar a la fusió d aquest
                 dia. Avui conviurem, tots units,
                 nostra pregària, nostre esforç!
                 nostra alcgria.

                   I al contemplar la puixanç

                 de tanta unió cantarem amb en-

                 tusiasme : «Amunt eis cora, ciar
                 el mirar, un món més bell h
                 haurà».

                   La, Primavera d aquest mati
                 tindrà el goig de veure fiorir nos-
                 tre amistat i a Tesclat de llurs
                 poccelles ens deixaià dir moites
                 coses que endouen tls ncstres

                 cors. Liavors eis aois i Jes noie»
                 del Penedès. experimentaren la
                 félicitât de la troballa. Quant
                 l'horitzó vingui a prendre Ja IJum
                 d aquest dia tots cuitaran per a
                 servar-ne en Ilur esperit un grat
                 resplendor.

                   La Jornada de Vilafranca no
                 ha d'ésser pas una diada fugisse-
                 ra. Eis afanys desvetllats recia-
                 men[unes portes obertes. La in-
                 tercomunicació d'inquictuts ha
                 de continuar-se en ulteriors con-
                 tactes i retrobaments.

                   Per¡_aixó, a lacomiadar-nos,
                 direm ; «és sois un adéu per un
                 instant.: El: cercle referem i fins
                 potser será més gran».

                  Mn. Miquel Marti
                 Consiliari Comarcal

                     de la Joventut
   1   2   3   4   5   6