Page 1 -
P. 1

í« 9 tte e e s

Joam

MÉS PROGRÉS, MÉS BENESTAR               sum ari

Joan Armangué i Ribas, alcalde de Figueres des del  PSC FIGUERES: VOCACIÓ DE SERVEI - p.2 a 4
1995, encapçala la llista del PSC a les eleccions   OPINIÓ: JÚLIA G IR Ó -p . 4
municipals. Amb el suport d’un equip jove i renovat, MÉS COMPROMISOS AMB LA CIUTAT - p. 5 i 6
Joan Armangué continuarà apostant pel progrés i el  OPINIÓ: MÒNICA SOLER - p.6
benestar dels ciutadans. Més escoles, millor atenció 12 ANYS TREBALLANT PER FIGUERES - p.7 a 9
sanitària, més habitatges per als joves, més centres ENTREVISTA: PERE PUJULÀ - p.10
cívics i més instal·lacions esportives reforçaran la OPINIÓ: CIRO LLUECA- p.10
ciutat que tots volem. VOTA PSC!           WI-FIGUERES-p.11
                           OPINIÓ: JOAN ARMANGUÉ - p.11
                           FIGUERENCS: ROSER LLEVAT - p.12
                           ODiM líS- P P R F P.ASFL L A S - d .1 2
   1   2   3   4   5   6