Page 1 -
P. 1

accent!

                   Via lliure
                   a l’estació
                   del TAV!

L’estació de tren actual desapareixerà i veurem néixer una nova infrastructura ferroviària a l ’oest de Figueres

UN BITLLET CAP AL FUTUR        sumari

El comunicat del Secretari d’Estat  COMPTE ENRERE PER L’ESTACIÓ - p .2 i 3
d’Infrastructures i Planificació,   LA CIUTAT DELS DETALLS - p. 3
Victor Morlàn, ratifica que Figueres ENTREVISTA: ENRIC MACAU - p .4
tindrà una estació de trens      OPINIÓ: SORAYA BELMONTE - p .4
convencionals i d’alta velocitat.   L’AGENDA 21 A VILABERTRAN - p .4
Cal aprofitar l’ocasió per renovar  PRIORITAT EN POLÍTIQUES SOCIALS - p .5
la nostra trama urbana i tenir una  OPINIÓ: CIRO LLUECA - p .5
ciutat moderna i ben comunicada.    UN CÒMIC AL MUSEU - p .6
                    OPINIÓ: ALFONS MARTÍNEZ - p.7
                    FIGUERENCS: PERE GRATACÒS - p.7
                    OPINIÓ: PERE CASELLAS - p.8
                    BARRIS: JORDI MONTERO - p.8

                    Núm: 4
                    Gener/Març 2006
                    Edita: PSC de Figueres
   1   2   3   4   5   6