Page 1 -
P. 1

a c c e n t obert

PolfBques ffials pels joves

            :
L Ajuntament endegarà el setembre un pla de prevenció sexual als instituts.

L’aparició d’aquest butlletí     sum ari
coincideix amb el desè aniversari
de Joan Armangué com a alcalde    ENTREVISTA: JESÚS QUIROGA - p.2 i 3
de Figueres. La ciutat ha avançat
en aquesta dècada, però encara    EL PSC A VILABERTRAN - p.2
hi ha molta feina per fer. Els joves
hauran de tenir un paper decisiu   PRESÓ. UN TRASLLAT HISTÒRIC - p.3
en la Figueres que emergeix.
                   OPINIÓ: VIRGÍNIA FORTES - p.4

                   HOMENATGE JOSEP CASERO - p.4

                   10 ANYS TREBALLANT PER FIGUERES - p.5

                   OPINIÓ: JOAN ARMANGUE - p.5

                   M Ú S iq U E S -p .6 .

                   OPINIÓ: ALFONS MARTÍNEZ - p.7

                   FIGUERENCS: MARC SALA - p.7

                   OPINIÓ: PERE CASELLAS - p.8

                   BARRIS: RAMON COS - p.8

                   de Figueres
   1   2   3   4   5   6