Page 1 -
P. 1

oberl·i

Gràcies a la contenció de despeses, l ’Ajuntament de Figueres ha eixugat un dèficit de 2.300.000 euros.

Benvinguts a Accent Obert. Amb    sumari
aquest butlletí trimestral, el PSC
de Figueres us vol transmetre les   ENTREVISTA: ENRIC MACAU - p.2 i 3
accions empreses, des del govern   PLA D’INVERSIONS 2005 - p.2
municipal, per millorar la ciutat.  PER UNA CIUTAT MÉS NETA - p.4
A part d’informar-vos, mirarem de   OPINIÓ: JOAN ARMANGUE - p.4
reflectir la riquesa i la pluralitat VIVENDES PER A TOTHOM - p.5
dels nostres barris i la seva gent.  OPINIÓ: MONTSE SAAVEDRA- p.5
                   LLIBRES, CINEMA, AMBIENT - p.6
                   OPINIÓ: ALFONS MARTÍNEZ - p.7
                    FIGUERENCS: ROSARIO TOVAR - p.7
                    OPINIÓ: PERE CASELLAS - p.8
                    BARRIS: DOLORES JUAREZ - p.8
   1   2   3   4   5   6