La Fura (1982-1984)

Inventari

1982 1983 1984

Comarques

Baix Penedès

Localitats

Vilafranca del Penedès

Centres

Arxiu Comarcal del Baix Penedès

Cobertura

1982-1984

Exemplars

130

Pagines

2.921

↑ Publicacions ↓ Exemplars