La Verdad. Periódico religioso y de intereses generales (1886-1888)

Inventari

1886 1887 1888

Comarques

Bages

Localitats

Manresa

Centres

Arxiu Comarcal del Bages

Cobertura

1886-1888

Exemplars

200

Pàgines

1.636

↑ Publicacions ↓ Exemplars