Gazeta de Vich (1920-1930)

Inventari

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

Comarques

Osona

Localitats

Vic

Centres

Arxiu Comarcal d'Osona

Cobertura

1920-1930

Exemplars

1.546

Pàgines

18.694

↑ Publicacions ↓ Exemplars