El 3 de Vuit (1982-2007)

Inventari

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Comarques

Alt Penedès

Localitats

Vilafranca del Penedès

Centres

Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès

Cobertura

1982-2007

Exemplars

1.256

Pàgines

81.818

↑ Publicacions ↓ Exemplars