Revista de la Cambra Agrícola Ausetana i del Sindicat Agrícola de Vich (1930-1934)

Inventari

1930 1931 1932 1933 1934

Comarques

Osona

Localitats

Vic

Centres

Arxiu Comarcal d'Osona

Cobertura

1930-1934

Exemplars

164

Pàgines

792

↑ Publicacions ↓ Exemplars