Montseny (1927-1937)

Inventari

1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937

Comarques

Vallès Oriental

Localitats

Sant Celoni

Centres

Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

Cobertura

1927-1937

Exemplars

404

Pagines

5.442

↑ Publicacions ↓ Exemplars