La Vespa (1918-1930)

Inventari

1918 1930

Comarques

Maresme, Vallès Oriental

Localitats

Granollers, Mataró

Centres

Arxiu Comarcal del Maresme, Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

Cobertura

1918-1930

Exemplars

4

Pagines

28

↑ Publicacions ↓ Exemplars