La Gralla (1921-1937)

Inventari

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937

Comarques

Vallès Oriental

Localitats

Granollers

Centres

Arxiu Municipal de Granollers

Cobertura

1921-1937

Exemplars

753

Pagines

11.542

↑ Publicacions ↓ Exemplars