La Costa Brava (1930-1936)

Inventari

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936

Comarques

Baix Empordà

Localitats

Sant Feliu de Guíxols

Centres

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

Cobertura

1930-1936

Exemplars

318

Pagines

2.796

↑ Publicacions ↓ Exemplars