La Comarca. Periódico semanal propulsor de los intereses del Vallés (1913-1935)

Inventari

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1935

Comarques

Vallès Oriental

Localitats

Granollers

Centres

Arxiu Municipal de Granollers

Cobertura

1913-1935

Exemplars

323

Pàgines

2.578

↑ Publicacions ↓ Exemplars