Juventud (1943-1971)

Inventari

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Comarques

Alt Camp

Localitats

Valls

Centres

Arxiu Comarcal de l'Alt Camp

Cobertura

1943-1971

Exemplars

1.454

Pagines

10.352

↑ Publicacions ↓ Exemplars