Industria Corchera (1933-1936)

Inventari

1933 1934 1935 1936

Comarques

Baix Empordà

Localitats

Palafrugell

Centres

Arxiu Municipal de Palafrugell

Cobertura

1933-1936

Exemplars

28

Pagines

993

↑ Publicacions ↓ Exemplars