Gazeta Banyolina (1914-1918)

Inventari

1914 1915 1916 1917 1918

Comarques

Pla de l'Estany

Localitats

Banyoles

Centres

Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany

Cobertura

1914-1918

Exemplars

77

Pagines

617

↑ Publicacions ↓ Exemplars