Full parroquial de Berga (1920-1946)

Inventari

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1943 1944 1945 1946

Comarques

Berguedà

Localitats

Berga

Centres

Arxiu Comarcal del Berguedà

Cobertura

1920-1946

Exemplars

1.017

Pagines

4.519

↑ Publicacions ↓ Exemplars