Full Parroquial de Sant Feliu de Guíxols (1920-1952)

Inventari

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

Comarques

Baix Empordà

Localitats

Sant Feliu de Guíxols

Centres

Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

Cobertura

1920-1952

Exemplars

1.372

Pàgines

5.270

↑ Publicacions ↓ Exemplars