El Restaurador (1908-1919)

Inventari

1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919

Comarques

Baix Ebre

Localitats

Tortosa

Centres

Arxiu Comarcal del Baix Ebre

Cobertura

1908-1919

Exemplars

3.357

Pagines

12.994

↑ Publicacions ↓ Exemplars