El Periódico del Llobregat (1982-1985)

Inventari

1982 1983 1984 1985

Comarques

Baix Llobregat

Localitats

Sense localitat

Centres

Arxiu Comarcal del Baix Llobregat

Cobertura

1982-1985

Exemplars

636

Pàgines

5.180

↑ Publicacions ↓ Exemplars